شرکت کاستلینی ایتالیا با افتخار تصاویر محصولات خریداری شده توسط برخی از مشتریان خود را با شما عزیزان به اشتراک میگذارد
به امید اینکه در تصمیم گیری و انتخاب نوع محصولات یاری رسان شما باشد.

 مطب دکتر محسن پورحقیقی
یونیت مدل پوما آمبی کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر مسعود براتی
یونیت مدل اسکما ۶ کارت کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر علیرضا اکبری
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
شیراز

مطب دکتر عبدالله عباس - کاستلینی

 مطب دکتر عبدالله عباسی
یونیت مدل پوما الی کاستلینی ایتالیا
فارس

مطب دکتر کامبیز قرمسینی - کاستلینی

مطب دکتر کامبیز قرمسینی
یونیت مدل اسکما ۵ کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر شهاب محمدی - کاستلینی

مطب دکتر شهاب محمدی
یونیت مدل پوما الی ۵ کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر رعنا عطاران - مدل اسکما 5 - تبریز

مطب دکتر رعنا عطاران
یونیت مدل اسکما ۵ کاستلینی ایتالیا
تبریز

مطب دکتر فرج خطیبی - مدل اسکما 8 - تهران

مطب دکتر فرخ خطیبی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
 تهران

مطب دکتر امیر بهفر اسداللهی - کاستلینی

مطب دکتر امیر بهفر اسداللهی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر حسن نعمت زاده - کاستلینی

مطب دکتر حسن نعمت زاده
یونیت مدل پوما  الی کاستلینی ایتالیا
خوزستان

مطب دکتر رضا گدازپور - مدل اسکما 8 - اهواز

مطب دکتر محمد زهرایی
یونیت مدل اسکما ۸  کاستلینی ایتالیا
بهبهان – خوزستان

مطب دکتر محمد رضا سلمانی-:استلینی

مطب دکتر محمدرضا سلمانی
یونیت مدل اسکما ۸  کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر صابر گوگانی -کاستلینی

 مطب دکتر صابر گوگانی
یونیت مدل پوما الی ۵ کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر علا جلالی - کاستلینی

مطب دکتر علا جلالی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
خوزستان

مطب دکتر هادی رضوانی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
تنکابن

مطب دکتر پوران صمیمی - کاستلینی

 مطب دکتر پوران صمیمی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر امیرضا هنری - کاستلینی

مطب دکتر امیرضا هنری
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر امید صوابی - کاستلینی

مطب دکتر امید صوابی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر طاهر سلطانی- کاستلینی

 مطب دکتر طاهر سلطانی
یونیت مدل اسکما ۵ کاستلینی ایتالیا
آذربایجان غربی

مطب دکتر ابوبکر ابراهیمی-کاستلینی

مطب دکتر ابوبکر ابراهیمی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
کردستان

مطب دکتر جانقربان - کاستلینی

مطب دکتر جانقربان
یونیت مدل اسکما ۶ کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر امیر بهفر اسداللهی- کاستلینی

 مطب دکتر امیر بهفر اسداللهی
دستگاه اتوکلاو شرکت  کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر هادی زرکش - کاستلینی

مطب دکتر هادی زرکش
دستگاه اتوکلاو و رول پک  کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر اسداالهی - کاستلینی

مطب امیر بهفر اسداالهی
یونیت مدل اسکما ۵ کاستلینی ایتالیا
اصفهان

مطب دکتر صوابی - کاستلینی

مطب دکتر امید صوابی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
اصفهان

یونیت دکتر گداز پور - کاستلینی - اهواز

مطب دکتر رضا گدازپور
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
اهواز

مطب دکتر آناهیتا وجدانی
یونیت مدل الی آمبی کاستلینی ایتالیا
تبریز

مطب دکتر نوید درستان - کاستلینی

مطب دکتر نوید درستان
یونیت مدل پوما الی آمبی کاستلینی ایتالیا
خوزستان

مطب دکتر رعنا عطاران - کاستلینی

مطب دکتر رعنا عطاران
یونیت مدل اسکما ۵ کاستلینی ایتالیا
تبریز

مطب دکتر افشین میرزاپور
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
تبریز

مطب دکتر علیرضا پورعلی
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
مازندران-تنکابن

مطب دکتر محمد عین اللهی
یونیت مدل الی آمبی کاستلینی ایتالیا
تهران

 مطب دکتر صابر گوگانی
یونیت مدل پوما الی ۵ کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر هادی زرکش- کاستلینی

مطب دکتر هادی زرکش
یونیت مدل اسکما ۵ کاستلینی ایتالیا
تهران

مطب دکتر فاطمه طاهری
یونیت مدل اسکما ۸ کاستلینی ایتالیا
جم – بوشهر

مطب دکتر حسین طاهری زاده
یونیت مدل اسکما ۶ کاستلینی ایتالیا
تهران