روند انجام خدمات پس از فروش

پس از تحویل

بازدید دوره ای رایگان
پشتیبانی و خدمات رایگان پس از فروش در
دوره ضمانت

زمان تحویل

تحویل رایگان
نصب رایگان
تست و راه اندازی و آموزش

قبل از تحویل

بازدید از محل
 ارزیابی زیرساخت و گزارش
مشاوره در اصلاح و طراحی محیط

برنامه ریزی خدمات در دوره گارانتی

تشکیل پرونده تعیین بازدید های دوره ای – ۴ نوبت

صدور مجوز ارائه خدمات
انجام خدمات و تحویل دستگاه به مشتری
تأیید خدمات
گزارش دهی ، پایش  و تحلیل روند انجام خدمات

نقشه گستردگی محصولات در شهرهای ایران

شرکت فراز دندان نمایندگی محصولات کاستلینی ایتالیا با افتخار اعلام مینماید که در طی مدت زمان کوتاه فعالیت خود از سال ۹۲ در ایران توانسته در مجموع در بیشتر نقاط ایران محصولات خود را ارائه نماید و خدمات پس از فروش گسترده ای را به کلیه این نقاط ارائه نماید . در نقشه زیر لیست شهرهای که فروش و خدمات پس از فروش محصولات انجام گردیده به نمایش آماده است.